HİZMETLER

» İSG Bireysel Hizmetleri  

İSG Tekil Hizmetleri 
 

1)    İşyeri yetkilileri ve çalışanlarına genel ve işlerine uygun resim ve filmlerle desteklenen  İSG eğitim seminerleri verilecektir.
2)    Danışmanlık sözleşmesi yapılmaksızın tümüyle veya parça parça aşağıda belirtilen hizmetleri de vermekteyiz.
•    İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgesi – Sertifikası
•    İşçilerin yaptıkları işlerle ilgili görev tanım belgesi (İSG yönünden)
•    İş ekipmanları ile ilgili İş Ekipmanı Çalışma Yönergesi (İSG yönünden)
•    Acil Eylem Planı
•    Risk Analizi
•    Paratoner Yerleşim Planı...
•    İşyeri Gürültü Haritası
•    İşyeri Toz Haritası
•    İşyeri Yangın Yönergesi
•    Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönergesi
•    Personel Yönergesi
•    İşyeri Formel Denetleme İşlemi Yönergesi
•    Elektrik ve Topraklama Yönergesi
•    Kaynak ve Sıcak İşler Yönergesi
•    Kapalı Ortamlarda Çalışma Yönergesi
•    Yüksekte Çalışma ve Düşmeye Karşı Önlemlerle İlgili Yönerge
•    Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönergesi
•    Kaldırma Araç ve Makineleri Yönergesi
•    İş Makineleri Kullanım Esasları Yönergesi
•    Araç Kullanım Yönergesi
•    Patlayıcı Madde Yönergesi
•    Basınçlı Tank ve Tüplerle İlgili Yönerge
•    İlk Yardım Yönergesi
•    Depolama, İstifleme, Elle Taşıma Yönergesi.
•    Ofis Çalışmaları ile İlgili yönergesi
•    Özlük Dosyası Matrisi
•    Yangın Söndürme Tüpleri Matrisi
•    Alarm Tertibatları Matrisi
•    Bağlantılı olan dış ülke veya dış ortakların istediği diğer belgeler
› HİZMETLER 
Online Teklif İsteme
 
 
İşyeri Hekimliği Ve İlk Yardım
 
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
 

© 2013  -Aktif Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
MEHMET DUYAR:0532 710 82 32
Fax : 0342 371 06 21
E-Posta : bilgi@aktifosgb.com
Atatürk Mah. Atilla Müftüoğlu Sk. No :16/C Şehitkamil / Gaziantep