HİZMETLER

» İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ  

 

1)    İşyeri yasal mevzuatın belirlediği sürelerle İş Müfettişi gözü ve deneyimi ile kontrol ve denetime tabi tutulacaktır.  Yapılan denetleme ve kontroller; hem belge-evrak ve hem de üretim, yardımcı çalışmalar ve teknik yönden olacaktır...
2)    Yapılan denetleme ve kontroller sonucunda görülen noksanlıklar ile bu konuda yapılması gerekenler yasal ve teknik dayanakları ile birlikte rapor olarak sunulacaktır.

3)    Yasal mevzuat gereği yapılması gerekenler ciddi ve eksiksiz olarak takip edilecek ve hızlı bir şekilde bunların tamamlanması için gerekenler bizzat tarafımdan yapılacak veya benim nezaretim ve yönlendirmelerimle yaptırılacaktır.

 
4)    Yasal mevzuatların takibi, güncellenmesi, değişiklikler ile ilgili işyeri yetkilisi ve çalışanlarına gereken bilgiler verilip, uyarılar yapılacaktır.

 
5)    Dikkat çekici ve emsal gösterilebilecek iş kazası, meslek hastalığı ile ilgili yargı kararları hakkında bilgi verilecektir.

 
6)    İşyeri yetkilileri ve çalışanlarına genel ve işlerine uygun resim ve filmlerle desteklenen eğitim seminerleri verilecektir.

 

7)    Yasal mevzuat, teknik gelişmeler veya çağdaş gelişmeler gereği hazırlanması gereken aşağıda belirtilen belgeler yasal mevzuat ve teknik şartlara uygun olarak hazırlanacak ve gerektiğinde güncellenecek ve yeni şartlara uyarlanacaktır.
•    İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgesi – Sertifikası
•    İşçilerin yaptıkları işlerle ilgili görev tanım belgesi (İSG yönünden)
•    İş ekipmanları ile ilgili İş Ekipmanı Çalışma Yönergesi (İSG yönünden)
•    Acil Eylem Planı
•    Risk Analizi
•    Paratoner Yerleşim Planı
•    İşyeri Gürültü Haritası
•    İşyeri Toz Haritası
•    İşyeri Yangın Yönergesi
•    Kişisel koruyucu donanım (KKD) yönergesi.
•    Personel Yönergesi
•    İşyeri Formel Denetleme İşlemi Yönergesi
•    Elektrik ve Topraklama Yönergesi
•    Kaynak ve Sıcak İşler Yönergesi
•    Kapalı Ortamlarda Çalışma Yönergesi
•    Yüksekte Çalışma ve Düşmeye Karşı Önlemlerle İlgili Yönerge
•    Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönergesi
•    Kaldırma Araç ve Makineleri Yönergesi
•    İş Makineleri Kullanım Esasları Yönergesi
•    Araç Kullanım Yönergesi
•    Patlayıcı Madde Yönergesi
•    Basınçlı Tank ve Tüplerle İlgili Yönerge
•    İlk Yardım Yönergesi
•    Depolama, İstifleme, Elle Taşıma Yönergesi.
•    Ofis Çalışmaları ile İlgili yönergesi
•    Özlük Dosyası Matrisi
•    Yangın Söndürme Tüpleri Matrisi
•    Alarm Tertibatları Matrisi
•    Bağlantılı olan dış ülke veya dış ortakların istediği diğer belgeler 
•    İşçilerin yapılması gereken sağlık kontrolleri ile ilgili matris (heyet raporu, ağır ve tehlikeli işler raporu, göğüs radyografisi, kulak sağlığı ölçümü,  portör, göz ölçüm, kurşun ölçümleriyle ilgili çalışma yapmak.
› HİZMETLER 
Online Teklif İsteme
 
 
İşyeri Hekimliği Ve İlk Yardım
 
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
 

© 2013  -Aktif Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
MEHMET DUYAR:0532 710 82 32
Fax : 0342 371 06 21
E-Posta : bilgi@aktifosgb.com
Şahintepe Mah. 400 Nolu Cad. No:14/B-A Şahinbey / Gaziantep